Stobnicki wieczór

STOBNICA. W maleńkiej sali byłej strażnicy we wsi Stobnica spotkało się 27 pań, aby uczcić swoje święto. Mieszkanki Stobnicy same przygotowały poczęstunek, a pani sołtys wraz z radą sołecką zadbała, aby każda pani otrzymała kwiatek. Wielkie brawa otrzymały dzieci, które specjalnie na tę okazję przygotowały wiersze i piosenki. Nie zapomniano również o najstarszej mieszkance Stobnicy, 89-letniej pani Janinie Sakowicz.

Sołtys Maria Sachan, wraz z zaproszoną na spotkanie radną Renatą Małyszek, odwiedziły panią Janinę w domu i wręczyły jej kwiatki i słodki upominek. Panie w Stobnicy w świetnych humorach bawiły się do późnych godzin nocnych. Imprezę z okazji swojego święta uznały za bardzo udaną i już zaplanowały następną w przyszłym roku.

Podobne artykuły