Sukcesy Słomowa

SŁOMOWO. Najmniejsza w gminie Rogoźno i nie posiadająca jeszcze własnego wozu bojowego, ale za to bardzo aktywna, ochotnicza straż pożarna w Słomowie odbyła w miejscowej świetlicy wiejskiej walne zebranie sprawozdawcze. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu druhów, stanowiący chlubę jednostki członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz zaproszeni goście. 

Zebranie poprowadził prezes Stanisław Filipowicz, który pochwalił się sukcesami minionego roku, wśród których wymienił organizację gminnego dnia strażaka i licznych imprez o zasięgu lokalnym, pierwsze na terenie gminy ślubowanie MDP oraz kontynuację prac remontowych przy budynku remizy. Dodał, że otwarcie remizy wraz z uroczystością 65-lecia powstania jednostki zarząd planuje zorganizować w roku 2013. Skarbnik Wiesław Filipowicz przedstawił sprawozdanie finansowe informując, że łączne dochody jednostki to ponad 8.000 zł, a wydatki niecałe 7.000 zł. Wniosek o absolutorium dla zarządu przedstawiony przez Mieczysławę Strzelczyk, przyjęty został wszystkimi głosami za. Na zakończenie zebrania głos zabrał Feliks Kaczmarek, który z satysfakcją poinformował, że Patryk Krotecki z drużyny słomowskich młodzików został laureatem gminnego etapu konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” i tym samym zakwalifikował się do etapu powiatowego, co przyjęte zostało zgodnymi oklaskami. Gdy obrady dobiegły końca miłe panie „strażaczki” zaserwowały smakowitą kolację.

Podobne artykuły