Pozbruk dla Uścikowa, ale nie dla Bogdanowa

GMINA OBORNIKI. Burmistrz Obornik zaplanował ułożenie kilkuset metrów pozbruku przed świetlicą w Uścikowie. Radny z tej wsi należy do ścisłej czołówki grupy trzymającej władzę, więc nie warto się temu dziwić. Pozbruk potrzebny jest także przed świetlicą w Bogdanowie. Część dojazdu utwardzono już znacznym wysiłkiem mieszkańców wsi a sołtys Andrzej Majkowski ma obietnicę od sponsora na kolejny odcinek. Gdyby jeszcze ułożyć pozbruk na niewielkim placyku, cały teren dojazdu byłby utwardzony. 

Rada sołecka Bogdanowa zwróciła się do władz Obornik o sfinansowanie tego zadania. Niestety spotkała się ze stanowczą odmową. Ta wieś ma także radnego w radzie miejskiej, jednak zasiada on w opozycji. Odmowa mogła więc być pewnego rodzaju karą za brak pokory wobec władzy. Odmowa wsparcia pozbrukiem Bogdanowa nie tylko dotknęła sołtysa – radnego, ale zatoczyła szeroki krąg, bo pokutować będzie cała wieś.

Podobne artykuły