Obradował PSL, Ilski nadal prezesem

BĄBLINIEC. 13 marca odbyło się w Bąblińcu zebranie sprawozdawczo wyborcze obornickiego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprawozdanie z działalności stronnictwa przedstawił prezes Andrzej Ilski. Paweł Rydzewski przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, a zebrani je przedyskutowali. Nikt nie miał wątpliwości jak głosować nad udzieleniem skwitowania dotychczasowemu zarządowi. Uzyskał on jednogłośnie absolutorium. Kolejnym punktem zebrania był wybór prezesa i zarządu oraz komisji rewizyjnej. 

Wolą większości prezesem obornickiego PSL wybrano ponownie Andrzeja Ilskiego, a na członków zarządu zaproponowano i wybrano, również jednogłośnie, Marlenę Pychyńską, Annę Rydzewską, Pawła Rydzewskiego, Krzysztofa Paszyka, Kazimierza Tuleckiego, Przemysława Kotlarka, Małgorzate Kalotka, Krystynę Łój, Romana Białachowskiego, Borysa Brzezińskiego, Mikołaja Ilskiego, Mateusza Mielcarka oraz Kazimierza Nowickiego. W skład komisji rewizyjnej weszli Andrzej Janka, Stanisław Nogaj i Izydor Budych.

Po wyborach odbyła się ciekawa, dynamiczna i merytoryczna dyskusja. Mając na względzie dobro kraju, w tym dobro mieszkańców gminy Oborniki, zebrani podjęli uchwały, z których wymienić warto uchwałę zobowiązującą klub PSL i radnych rady miejskiej w Obornikach do zgłoszenia protestu w sprawie budowy schroniska dla psów za horrendalne cztery miliony złotych. Według PSL ów problem należy rozwiązać inaczej, bez zbędnych kosztów. Ponadto zjazd gminny PSL wyraził sprzeciw dotyczący wydłużania wieku emerytalnego, zwłaszcza kobiet do 67 roku życia.  Wszystkie wypracowane uchwały zostaną przedstawione na zjeździe powiatowym PSL.

Podobne artykuły