Spotkanie liderek

POWIAT OBORNICKI. Podczas spotkania w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Rakowni liderki z Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek dyskutowały nad tym, jak kobiety radzą sobie z pełnieniem funkcji społecznych. Aktywne społecznie panie najczęściej pełniące funkcje sołtysa mówiły o trudach swojej pracy na rzecz sołectw Wargowa, Radomia oraz Boguszewa. Podczas spotkania prezes LGD Renata Gembiak-Binkiewicz przedstawiła plan działania stowarzyszenia na kolejne miesiące. Obejmuje on m.in. konferencje dla sołtysów, podróże studyjne czy szkolenie dla liderów lokalnego rozwoju. Spotkanie uświetnił występ zespołu Goślińskie Chabry. Kolejną konferencję liderek z Krainy Trzech Rzek zaplanowano na czerwiec.

Podobne artykuły