Ryczywolski PSL

RYCZYWÓŁ. W ostatnim dniu lutego członkowie gminnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Posiedzenie, w którym poza miejscowymi działaczami uczestniczył również prezes struktur powiatowych partii Krzysztof Paszyk, odbyło się w sali widowiskowej gminnego ośrodka kultury.  Ze względu na wyborczy charakter zgromadzenia prezes Grzegorz Tetzlaff zaprezentował sprawozdanie z pracy zarządu w mijającej kadencji. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2011. Po wysłuchaniu obu prezentacji zebrani przystąpili do głosowania nad absolutorium, które przyjęte zostało jednogłośnie. Bardzo ważnym punktem obrad był wybór nowego prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej. 

Zgodnie z wolą większości przez następne cztery lata najwyższą funkcję w gminnym PSL sprawować będzie Wiesław Wentland mając przy boku zarząd w składzie: Grzegorz Tetzlaff,  Piotr Kaźmierczak, Leszek Górka, Roman Skrzypek, Marian Głów, Piotr Wesołowski, Wojciech Janiak i Krystian Karnicki. W skład nowej komisji rewizyjnej weszli Jan Cybort, Henryk Jasiński i powiatowy radny Kazimierz Zieliński.

Podobne artykuły