Kilmatyzacja w wiejskiej świetlicy

DĄBRÓWKA LEŚNA. W świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Lesnej ma zostać niebawem zamontowana klimatyzacja. Ten luksus będzie sporo kosztować podatników, podczas gdy wiele innych świetlic jest wciąż w dość opłakanym stanie, a niektóre wioski w ogóle świetlicy nie mają. Niektórzy sołtysi pytają, czy w porządku jest jednym fundować klimatyzację a drugim jedynie obietnice, że może „coś” i kiedyś.

Podobne artykuły