Rożnowscy strażacy

ROŻNOWO. W sali wiejskiego domu kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawozdanie roczne z działalności jednostki przedstawił prezes Sławomir Zyber. Sprawozdanie z działań ratowniczo-gaśniczych i operacyjnych przedstawił naczelnik Marek Szczurek. 

Jednostka OSP Rożnowo w roku 2012 wykonała 19 działań interwencyjnych, w których sumując wzięło udział 108 strażaków. Były to wypompowywania wody z obiektów i terenów, usuwanie skutków wypadków drogowych, usuwanie powałów drzew i nadłamanych gałęzi, usuwanie różnorakich szkód po wichurze, usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów, zabezpieczenie imprez masowych, kulturalnych i sportowych podwyższonego ryzyka. Jednostka z końcem roku pozyskała nowy lekki samochód gaśniczy Fiat Ducato. 
Zebranie zakończono miłym akcentem. Patryk Tasarz wręczył zaświadczenia ukończenia szkolenia specjalistycznego strażakom-ratownikom.Otrzymali je Rafał Dorosz, Przemysław Kokot oraz Mateusz Solarski.

Podobne artykuły