Rogoźno blokuje starostwu zyskowną sprzedaż szkoły

ROGOŹNO. Na sesji rady miejskiej  starosta obornicki Adam Olejnik chciał zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. 

Starosta we wszystkich gminach robi zbiórkę pieniędzy na nowe skrzydło szpitala w Obornikach, w którym miałby znajdywać się oddział chirurgi. Oborniki i Ryczywół nieoficjalnie zgodziły się dołożyć pieniądze na ten cel uszczuplając własne budżety. 
Władze Rogoźna, od których starosta żąda dwóch milionów złotych, nie zamierzają dotować powiatu. Powodem jest brak pieniędzy, które pożera budowa drugi etapu kanalizacji w mieście a także niechęć radnych do władz powiatu po tym, jak przeniosły szkołę a teraz nie chcą przekazać po niej budynku, który rogoźnianie traktują jako dziedzictwo historii miasta. 
Potrzebne miliony starosta chce więc pozyskać ze sprzedaży nieużywanego budynku po szkole. Władze Rogoźna zaproponowały przejęcie budynku, którego koszt utrzymania wynosi około 250 tys. zł rocznie, za darmo. Olejnik nie zgodził się na taka opcję i chciałby sprzedać miastu budynek, wyceniając go na 2 mln zł. 
Według planu przestrzennego budynek może być użytkowany jedynie do celów oświatowych. Zawężą to liczbę zainteresowanych,  dlatego władze powiatu naciskają na zmianę planu. Rogozińscy radni nie zgodzili się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.  Głównym powodem skłaniającym samorządowców do odmowy był sentyment do budynku, który przez lata służył tysiącom uczniów. Nie chcą, aby przeznaczono go na cele komercyjne. 
Konflikt pomiędzy powiatem a gminą Rogoźno zaostrza się. Obie strony okopały się i nie widać możliwości kompromisu. 

Podobne artykuły