Powiat czy gminy, starosta czy klub – czyli kto tu rządzi?

POWIAT OBORNICKI. Starosta obornicki postanowił przeznaczyć z ponad 800 tysięcy złotych, jakie dostaje ze skarbu państwa na drogi, kwotę 300 tysięcy na ich wyremontowanie i przebudowę. Wypadło to po równe 100 tysięcy złotych dla każdej z gmin na inwestycje drogowe finansowane, w systemie 50/50. 

Choć zdaniem jednego z radnych – biorąc pod uwagę wielość poszczególnych gmin jest to obdzielenie po jednej marchewce i dla królika i dla krowy. Nie to ważne jednak, ale to, kto będzie decydował o tym, które inwestycje w gminach wesprze owe 100 tysięcy z powiatu i kto ma o tym decydować. 
Starosta Adam Olejnik nie miał tych wątpliwości uważając, że każdy gospodarz gminy wie najlepiej co jest u niego najpilniejsze i na co go stać. On sam miałby problem z wyborem, bo jak powiedział: 69 przedsięwzięć czeka na zrealizowanie. Wszystkie są ważne i wymagają realizacji, a co można zrobić za kwotę 300 tysięcy złotych dla trzech gmin? To samorząd zdecyduje o wskazaniu, na co ma być przekazana nasza pomoc finansowa.
Jeżeli ktoś sądził, że decyzja starosta jest ostateczna, bardzo się pomylił. 
Radna Zofia Kotecka w imieniu klubu radnych powiatu wyprostowała starostę słowami: wskazania na co przeznaczyć pieniądze muszą być nasze. My jako właściciele gruntu niewątpliwie powinniśmy wskazać drogi, które chcielibyśmy, aby były realizowane. Następnie oświadczyła wbrew decyzji starosty: nasz klub już takie decyzje podjął. 
Tu radna wyliczyła, iż za wsparcie finansowe z powiatu gminy mają przebudować: gmina Oborniki krótką drogę w Nowołoskońcu, w gminie Rogoźno utrwalić powierzchniowo drogę w Budziszewku, a w gminie Ryczywół wybudować chodnik we wsi Tłukawy. 
Zaskoczyło to Henryka Łukaszewskiego, który zapytał starostę: jak to jest? Pan starosta jest w klubie a tymczasem pan mówi co innego i klub mówi co innego? Przypomniał – jak gmina zechce dołożyć, to dołoży a jak nie, to nie, więc decyzja powinna pozostać po stronie gminy, skoro to ona ma wyręczyć powiat w przebudowie i naprawie drogi powiatowej.

Podobne artykuły