Pojemników nie kupować

GMINA OBORNIKI. Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poinformował, że postanowił zapewnić mieszkańcom gminy Oborniki pojemniki na odpady oraz ich właściwe oznakowanie. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie powinni więc nabywać pojemników ani też kupować ich od firm dotychczas odbierających odpady. 

Właściciele i zarządcy mają jednak obowiązek wypowiedzieć do 30 czerwca umowy zawarte z dotychczasowymi odbiorcami odpadów. Od 1 lipca br  odpady odbierać bowiem będą firmy wyłonione w przetargach, które przeprowadzi GOAP. Szczegółowe decyzje dotyczące wyboru metody naliczania opłat, ich stawek, podziału na sektory oraz wzoru deklaracji, które składać będą właściciele i zarządcy nieruchomości,  zostaną podjęte na posiedzeniu, które odbędzie się w pierwszej połowie marca. 

Podobne artykuły