Oborniczanka na praktykach w Niemczech

OBORNIKI. Sandra Banaszak, mieszkanka Obornik, odbyła unijny staż "Leonardo da Vinci" – ,,Elementy architektury ogrodowej wzbogacające krajobraz” suto dofinansowany przez Narodową Agencję Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji we Frankfurcie nad Odrą. 

Podczas stażu Sandra i jej koleżanki miały możliwość odbywania praktycznej nauki wykonując ozdobniki z kostki brukowej, budując oczko wodne i ucząc się obsługi niwelatora. Ponadto uczyły się tworzyć drewniane  pergole, czy donice na kwiaty. W ramach urozmaicenia programu teoretycznego Sandra zwiedziła ,,Ogrody Świata” oraz park Britzer w Berlinie, a także ogród w stylu francuskim przy klasztorze w Neuzelle. W ramach programu kulturowego odwiedziła Berlin i Poczdam. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie parlamentu niemieckiego, w tym miejsc, gdzie podczas obrad przebywa kanclerz Niemiec Angela Merkel. W trakcie odbywanego stażu uczennice z poznańskiej szkoły odwiedził gość specjalny z Warszawy, wiceminister budownictwa Janusz Żbik. 
Za odbyty staż i zajęcia dodatkowe Sandra otrzymała szereg dokumentów, w tym Europaszport Mobilność. Z pewnością nabyte kompetencje potwierdzone dokumentami międzynarodowymi będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy. 
 

Podobne artykuły