Władze z działkowcami

ROGOŹNO. We wtorek 28 lutego w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie władz gminy z kierownictwem okręgu pilskiego Polskiego Związku Działkowców. Na wstępie prezes okręgu Marian Praczyk podziękował władzom Rogoźna za dobrą współpracę z rodzinnymi ogrodami działkowymi oraz wręczył wiceburmistrzowi Krzysztofowi Ostrowskiemu, skarbnik gminy Marii Kachlickiej i wiceprzewodniczącemu rady Andrzejowi Olenderskiemu podziękowania za włączenie się w akcję ufundowania sztandaru okręgowym strukturom PZD. 

Przez większą część spotkania dyskutowano nad rozwiązaniami służącymi zachowaniu i dalszemu rozwojowi ogrodów działkowych. Prezes Praczyk poinformował o szeroko obecnie dyskutowanej w kręgach działkowców i wywołującej liczne kontrowersje sprawie zaskarżenia funkcjonującej od 2005 roku ustawy o ogrodach do Trybunału Konstytucyjnego. Uchylenie tej pozytywnej ustawy może mieć bardzo złe konsekwencje dla działkowców. Kończąc przebiegające w bardzo przyjaznej atmosferze spotkanie i korzystając z obecności zarówno władz okręgu, jak również szefów wszystkich działek w mieście: Ryszarda Pawlaka, Jana Lijewskiego, Andrzeja Koprowskiego i Jerzego Golona, wiceburmistrz Ostrowski zapewnił o pełnym poparciu władz Rogoźna dla działalności PZD.

Podobne artykuły