Nowa rada muzeum

ROGOŹNO. Rajcy miejscy wybrali nową radę Muzeum Regionalnego na kadencję 2012-2016. Do kompetencji tego dwunastoosobowego organu, zgodnie z odpowiednią ustawą, należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz roczna ocena działalności placówki.

W skład rady muzeum, poza przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna i rady miejskiej, weszli ludzie nauki tacy jak biolog z UMK w Toruniu prof. dr hab. Jarosław Buszko, Hanna Nowicka – konserwator dokumentów i emerytowany pracownik muzeum narodowego w Szreniawie, czy Rosław Lewandowski – etnograf, pracownik poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Na swoim pierwszym posiedzeniu rada wybrała przewodniczącego, którym został emerytowany nauczyciel historii w rogozińskim liceum i były radny powiatowy kilku kadencji Władysław Ruks.

Podobne artykuły