Laptopów nie będzie

OBORNIKI. Jak już mieliśmy okazję swego czasu donieść, jedna z radnych zaapelowała o zakup radnym rady miejskiej laptopów. Mogliby, jej zdaniem, dzięki nim odbierać dokumentację mailem lub w wersji elektronicznej zamiast w formie papierowej. 

Szkopuł w tym, że prócz laptopów każdy z rajców miałby mieć także abonament na usługi internetowe. Nie każdy mógłby jednak z tego korzystać, bo na przykład w Bąblińcu, czy niektórych częściach Rożnowa są wielkie trudności z odbiorem sygnału. Ponadto wielu radnych ma już komputer i laptop nie jest mu potrzebny. 

Koszt operacji byłby znaczny, a korzyść znikoma. Wobec tych wątpliwości i braku jednomyślności wśród radnych, pomysł z korzyścią dla kieszeni podatników upadł i jest nadzieja, że nieprędko powróci.

Podobne artykuły