Godzinami o książkach

OBORNIKI. Dyskusyjne Kluby Książki powstałe przed kilku laty z inicjatywy Instytutu Książki w Krakowie, to jeden z najlepszych pomysłów w dziedzinie kultury ostatniej dekady. Funkcjonują one przy bibliotekach publicznych i skupiają miłośników najnowszej literatury polskiej i obcej. Taki klub działa również przy bibliotece publicznej w Obornikach. Jego opiekunką i dobrym duchem jest Krystyna Eichler. Członkowie DKK spotykają się raz w miesiącu, aby podyskutować na temat kolejnego utworu literackiego. 

29 lutego spotkanie członków klubu miało uroczysty charakter, gdyż obornicki DKK obchodził pięciolecie działalności. W ciągu 5 minionych lat odbyły się 53 spotkania, na których omówiono 51 książek i zaprezentowano 50 recenzji, w większości przygotowanych przez Grażynę Koralewską. Odbyły się również spotkania autorskie. Zebrani wybrali w głosowaniu 5 tytułów, które zyskały powszechne uznanie. Bezapelacyjnie zwyciężyła książka Carlosa Ruiza Zafóna „Cień wiatru”, a na kolejnych miejscach znalazły się „Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki” Maria Vargasa Llosy, „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego, „Amatorki” Elfriede Jelinek i „Dom nad Oniego” Mariusza Wilka.

Podobne artykuły