Do przedszkola by się szło

GMINA POŁAJEWO. Ruszyły zapisy do przedszkola w Połajewie. Od 1 marca do końca miesiąca rodzice dzieci zamieszkujących w gminie Połajewo mogą zgłosić swoje dziecko do jednego z ośmiu oddziałów zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach. W samym Połajewie w budynku oświatowym przy ul. Leśnej, gdzie mieści się również szkoła podstawowa i gimnazjum, funkcjonują cztery odziały: dla dzieci 3-4 letnich, dla 5-latków i dwa odziały dla 6-latków.

W Młynkowie działają dwa oddziały, zaś w Boruszynie i Krosinie po jednym oddziale. W Tarnówku zlokalizowana jest druga, odrębna placówka przedszkolna w gminie. Aby zgłosić swoją pociechę do Przedszkola Publicznego Baśniowa Kraina w Połajewie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w każdej z placówek. W ostatnich latach liczba dzieci  przewyższała liczbę miejsc w placówkach. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat, które muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, czyli przejść tzw. zerówkę. Pierwszeństwo mają również 5-latki objęte także obowiązkiem szkolnym, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, wobec których orzeczono niepełnosprawność lub niezdolność do pracy a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Większe szanse na przyjęcie mają również pociechy obojga pracujących rodziców, dzieci, które już uczęszczały do przedszkola, jak również te z rodzin wielodzietnych. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju i stanu zdrowia. Przedszkole w Połajewie zapewnia ośmiogodzinną opiekę nad dzieckiem. Poza opłatą stałą, do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu należy doliczyć koszty posiłków oraz składki na radę rodziców. Mimo to opłaty za przedszkole w gminie Połajewo są raczej symboliczne, jeśli porównać je z kosztami utrzymania placówek i z opłatami w innych miejscowościach. Mile widziana jest więc pomoc rodziców, którzy bardzo chętnie włączają się w organizację ważnych wydarzeń z życia przedszkola, doceniając bogatą ofertę zajęć, również ponadprogramowych i wysoki poziom kształcenia małych połajewian. 

Podobne artykuły