Czy rogoziński Agrobiznes zostanie szkołą gminną?

ROGOŹNO. W minioną środę na sesję rady miejskiej przybyli rodzice i grono nauczycieli z Zespołu Szkół Agrobiznesu. Dyrektor Jarosław Łatka przedstawił w ich imieniu apel do burmistrza Bogusława Janusa i radnych. Informowaliśmy już o decyzji władz powiatu obornickiego, wskutek której Agrobiznes zostanie przeniesiony do budynku Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego. 

Pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów nie zgadzają się z tą decyzją. Twierdzą, że duża liczba uczniów w jednym budynku będzie stwarzać zagrożenie dla młodzieży i obniży poziom nauczania. Łatka w swojej wypowiedzi przypomniał o oszczędnościach, których podjęła się jego placówka, aby nie doszło do przeniesienia. Poprosił gminę o przejęcie szkoły od powiatu i pozostawieniu jej na dotychczasowym miejscu. Powoływał się przy tym na precedens ze szkołą w Objezierzu, przejętą przez gminę Oborniki.

Ponieważ radni rogozińscy nie podjęli żadnej decyzji do końca lutego, w terminie który wyznacza prawo oświatowe, o przejęciu Agrobiznesu w tym roku mowy być nie może. Dyrektor Łatka jednak się nie poddaje. Jednak z naszych rozmów z radnymi wynika, że większość nie była skłonna spełnić jego prośby. Z wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby Rogoźno przejęłoby szkołę, straty finansowe trzeba szacować na kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Podobne artykuły