Co z budynkiem policji w Połąjewie?

POŁAJEWO. Budynek policji, a raczej budynek, w którym niegdyś mieścił się posterunek policji, zlokalizowany przy ul. Obornickiej w Połajewie już od jakiegoś czasu nie pełni swojej funkcji. Policjanci dzielnicowi działający na terenie gminy są zatrudnieni w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie. Patrole w gminie są częste, poza tym policjanci dostępni są pod numerami telefonu. W obiekcie mieszczą się aktualnie mieszkania służbowe dla policjantów. Posterunek policji formalnie przestał istnieć w 1999 roku.  Od tego czasu w wyznaczonych godzinach funkcjonował punkt przyjęć policjantów dzielnicowych z komendy w Czarnkowie. W czerwcu 2011 roku z propozycją przejęcia i zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-administracyjnym i gospodarczym wraz z działką, na której się znajduje na rzecz mienia komunalnego gminy Połajewo wystąpił Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki. 

We wrześniu w identyczna prośbą zwróciła się komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie. Na mocy uchwały rady gminy z dnia 22 listopada ubiegłego roku gmina Połajewo stała się właścicielem tej nieruchomości, przejmując ją od  Skarbu Państwa. Uzasadniając swoją decyzję, radni mieli na uwadze fakt, że przedmiotowa nieruchomość przylega do kompleksu zabudowań urzędu gminy i w części pomieszczeń gospodarczych znajdują się magazyny na sprzęt, będący pod mocą urzędu.

W budynku mieszkalno-administracyjnym, gdzie poza użytkowanymi mieszkaniami jest jeszcze sporo wolnego miejsca, mogą powstać np. biura potrzebne gminie. Wraz z sezonem wiosennym w Połajewie z pewnością podjęte zostaną kroki w celu zagospodarowania na nowo budynku z wieloletnią tradycją. 

Podobne artykuły