Zamiast klasztorku sklepiki?

OBORNIKI. W ubiegłym tygodniu oborniczanie mogli poznać szokujący plan włodarzy Obornik, by w jednym z najstarszych w mieście budynków, w zabytkowym XVIII-wiecznym klasztorku franciszkanów przy ulicy Sądowej urządzić centrum handlowe. – W tej sprawie musimy rozmawiać z właścicielami działek przyległych do klasztoru. Głównie z parafią ewangelicką, gdyż właśnie ta działka jest kluczowa jeśli chodzi o powodzenie tej inwestycji – wyjaśniał  kierownik referatu obsługi inwestycji.

Galeria miałaby postać po jakichś dwóch latach pod warunkiem, że wojewódzki konserwator zabytków wyrazi zgodę na zamianę sakralnego zabytku w sklepiki. Nie wiemy, kto jest autorem tego szaleńczego pomysłu, ale przypomnijmy że w kampanii wyborczej burmistrz Szrama obiecywał odbudowę klasztorku i powstanie muzeum.  

Podobne artykuły