Rozbudowa Kowanówka

KOWANÓWKO. Nowy ład przestrzenny obejmie ponad cztery hektary gruntu przy drodze krajowej, leżące we wsi Kowanówko. Są to działki gminne i częściowo prywatne znajdujące się zaraz za rondem i sięgające klinem aż do ulicy do Miłowody, po lewej stronie jadąc w kierunku Piły.

Tereny najbliższe drodze krajowej będą przeznaczone ze względu na hałas tylko pod zabudowę usługową. W kolejnym rzędzie, pod zabudowę mieszkaniową i usługową a za nimi już tylko pod mieszkaniówkę. Na gruntach gminnych powstaną kiedyś twarde drogi. Dwie drogi są prywatne i albo wykupi je gmina, albo utwardzi je właściciel.

Podobne artykuły