Łazienki, obwodnica i kino – tegoroczne zamierzenia Szramy

OBORNIKI. Podsumowując pierwszy rok rządów burmistrza Szramy odnotowaliśmy, że właściwie jedynym jego w miarę udanym przedsięwzięciem było uruchomienie komunikacji gminnej. Nie działa ona idealnie, wiele autobusów jeździ pustych, ale kolejne poprawki w rozkładzie jazdy powinny usprawnić jej funkcjonowanie. Pierwsze tegoroczne pomysły w rodzaju budowy nowego schroniska dla psów, czy zamiany klasztorka w galerię handlową, nie przysporzą burmistrzowi z pewnością popularności. Są w ocenie wielu oborniczan chybione i niepotrzebne. 

Być może jednak kilka zamierzeń burmistrza w drugim roku rządów zasługuje na życzliwą uwagę. Odnowione łazienki, obwodnica miasta i kino – do tych pozytywnych przedsięwzięć niewątpliwie należą. 

10 lutego gmina Oborniki złożyła wniosek o dofinansowanie wysokości 800 tys. zł. Pieniądze mają zasilić inwestycję, której koszt szacuje się na 1,1 mln zł – odrestaurowanie obornickich łazienek. Wielu starszych oborniczan wspomina to miejsce z sentymentem. Projekt zakłada odtworzenie dawnego układu architektonicznego – dwóch punktów widokowych, wraz ze ścieżkami pieszymi o długości niemal dwóch kilometrów, budowę oświetlenia parkowego (44 latarnie), a także wycinkę drzew (w celu otwarcia widoku ze skarpy na rzekę) i urządzenie terenów zielonych. Ponadto zainstalowane zostaną 32 nowe ławki i liczne kosze na śmieci. 

Jeszcze w tym tygodniu na sesji sejmiku wojewódzkiego ma zostać podjęta decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na sporządzenie projektu obwodnicy północnej miasta przez most wroniecki. Plany będą ważne przez następne dziesięć lat, więc ustanawiają pewne ramy czasowe rozpoczęcia budowy. Jeżeli po sporządzeniu planów uda się w ciągu dwóch – trzech lat rozpocząć inwestycję, będzie to sukces.

Szrama zapowiada też powstanie kina z prawdziwego zdarzenia w budynku OOK. Projekt został już wykonany, a w marcu ma zostać ogłoszony przetarg na zakup sprzętu. Budynek ma zostać przebudowany tak, by spełniać zarazem rolę rolę kina, jak i sali widowiskowej. Inwestycja do roku 2014 ma pochłonąć 5 mln zł. Możliwe więc, że już w najbliższych latach kinowe premiery nie będą miały miejsca jedynie w Poznaniu czy Wagrowcu, ale również w Obornikach.

Podobne artykuły