10 lat KGW w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W poniedziałkowy wieczór 20 lutego w gminnym ośrodku kultury odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia działalności ryczywolskiego koła gospodyń wiejskich. Pieczołowicie przygotowywaną uroczystość otworzyła przewodnicząca koła Maria Kistowska serdecznie witając wszystkich przybyłych gości, wśród których poza władzami i lokalnymi działaczami kultury, znaleźli się również przedstawiciele gminy Rokietnica, z którą ryczywolskie gospodynie od lat utrzymują ożywione kontakty. 

Przewodnicząca podsumowała 10 lat działalności, gorąco dziękując wszystkim gościom za współpracę i wszelką okazaną pomoc, a członkiniom koła za czynne uczestnictwo i zaangażowanie w bardzo liczne inicjatywy podejmowane przez organizację. Chciałyśmy aby w naszej gminie zauważono nas jako koło dobrze spełniające swoje obowiązki i powierzone zadania – tymi słowami zakończyła swoją wypowiedź. 

Następnie na scenie zagościły zespoły gminnego ośrodka kultury – chór i kapela „Chłopcy z tamtych lat”, które swoimi występami umiliły czas i wprowadziły sympatyczny, zabawowy nastrój. Później głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Gacek, przewodnicząca komisji kultury Anna Nowicka, wieloletni przyjaciel koła Andrzej Koczorowski, dyrektor GOK Tomasz Barański, kierownik biblioteki Aldona Janc, prezes LGD „Kraina Trzech Rzek” Renata Gembiak-Binkiewicz oraz goście z Rokietnicy jednogłośnie chwalili działalność ryczywolskich gospodyń, a także życzyli im wiele zapału i pomyślności na następne lata. 

Na ręce Marii Kistowskiej przekazano wiele listów gratulacyjnych i bukietów kwiatów, które świadczą o tym, że ryczywolskie KGW dzięki minionej dekadzie aktywnej działalności stało się nieodłącznym elementem życia społeczno-kulturalnego na terenie gminy Ryczywół. Gdy przemówienia dobiegły końca wzniesiono okolicznościowy toast, po którym była pyszna kolacja. W międzyczasie można też było obejrzeć starannie prowadzone kroniki koła. Na zakończenie spotkania, organizatorzy korzystając z ostatnich dni karnawału zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy przy muzyce.

Podobne artykuły