Spotkanie Echa

ROGOŹNO. Podczas zebrania, które odbyło się w sobotę 18 lutego w stołówce ZS im. H. Cegielskiego, działający przy RCK Chór Echo podsumował swoją pracę w minionym roku. Słuchając sprawozdania przedstawionego przez Kazimierę Kościółek, trzeba było uznać, że rok 2011 był dla chórzystów na czele z dyrygentem Józefem Zarębskim bardzo pracowity. Poza ciężką całoroczną pracą, jaką jest nauka pieśni opracowanych na wiele głosów, zespół wystawił aż 46 koncertów o tematyce patriotycznej, ludowej i religijnej, a także połączone z inscenizacją obrzędy dożynkowe.

Pracę chórzystów, w tym podejmowanie wszystkich propozycji koncertowych, docenili obecni na zebraniu samorządowcy, wśród których byli przewodniczący Hinz i burmistrz Janus. Gdy część oficjalna dobiegła końca członkowie zespołu i zaproszeni goście spędzili czas w miłej atmosferze, przy wspólnej kolacji i kawie, wspominając minione lata oraz snując zamierzenia na przyszłość. Wśród zamierzeń tych na pierwszy plan wysuwa się przygotowanie koncertu z okazji przypadającej w bieżącym roku 110 rocznicy powstania pierwszego oficjalnego zespołu śpiewaczego w Rogoźnie.

Podobne artykuły