Delegacja Rogoźna w Czorsztynie

ROGOŹNO, CZORSZTYN. W dniach 10 i 11 lutego delegacja samorządowców z Rogoźna w osobach burmistrza Bogusława Janusa, radnej i sołtysa Studzieńca Ewy Wysockiej, sołtysa Garbatki Krzysztofa Nikodema oraz pracownika UM Błażeja Cisowskiego przebywała na terenie położonej u stóp Pienin gminy partnerskiej Czorsztyn.

W pierwszym dniu wizyty rogoźnianie uczestniczyli w sesji czorsztyńskiej rady gminy, której głównym punktem było jednomyślne podjęcie uchwał w sprawie reorganizacji sieci szkolnej. Przykład dalekiego Czorsztyna pokazuje, że temat ten jest na czasie w wielu gminach całego kraju, i że idzie go załatwić o wiele bardziej bezkolizyjnie niż w samorządach Ziemi Obornickiej. Podczas sesji burmistrz Janus przekazał na ręce wójta Tadeusza Wacha obraz przedstawiający rogoziński krajobraz namalowany przez lokalną artystkę Kazimierę Rzańską. Drugi dzień wizyty to udział w wielkim święcie czorsztyńskiego samorządu jakim corocznie jest międzynarodowy konkurs potraw regionalnych.

Jak podkreślają uczestnicy wyjazdu delegacja przyjęta została w Czorsztynie bardzo gościnnie i serdecznie. Samorządowcy z Rogoźna prowadzili liczne rozmowy dotyczące dalszego rozwoju pozytywnej współpracy z gminą Czorsztyn w dziedzinach kultury i kierowania samorządem oraz przede wszystkim wymiany dzieci szkolnych zamieszkujących obie gminy. W wyniku rozmów udało się pozyskać między innymi bardzo okazyjne ceny noclegu i wyżywienia oraz obsługi profesjonalnego przewodnika dla kilkudziesięcioosobowej grupy związku niewidomych z Rogoźna, która we wrześniu uda się w Pieniny.

Podobne artykuły