Z wizytą u rzemieślników

POZNAŃ, OBORNIKI. Starosta obornicki Adam Olejnik wraz ze starszym cechu Leszkiem Wicherkiem, samorządowcami, orkiestrą dęta i chórem Cantilena udał się w ostatnią niedzielę stycznia do siedziby Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie kolędowo-noworoczne. Oprawę artystyczną zapewniła Obornicka Orkiestra Dęta po dyrekcją Krzysztofa Warguły i chór Cantilena pod batutą Tomasza Wyrzykowskiego. 

Występ spodobał się, a zgromadzeni poprosili o bis. Obornicka delegacja wręczyła obecnemu na spotkaniu arcybiskupowi poznańskiemu prezent w postaci ręcznie wyszywanego ornatu oraz płaskorzeźby z wizerunkiem papieża Jana Pawła II.

Podobne artykuły