O 14% spadły realne zarobki oborniczan

POWIAT OBORNICKI. Wg danych statystycznych w wyniku podwyżek podatków oraz wzrostu cen (zwłaszcza mediów oraz paliw), siła nabywcza mieszkańców regionu spadła w styczniu o około 14%.

Oznacza to, że o tyle spadły nasze realne płace – mimo że posiadamy co najmniej tyle samo pieniędzy, możemy za nie kupić stosunkowo mniej towarów. Spodziewany jest dalszy spadek siły nabywczej pieniądza, a więc dalsze stopniowe ubożenie mieszkańców Ziemi Obornickiej. Remedium na ten stan rzeczy mogłyby być podwyżki płac, ale nie ma się ich co w najbliższym czasie spodziewać, gdyż spada rentowność obornickich firm.

Podobne artykuły