Nowy sprzęt dla OSP Parkowo

PARKOWO. W świetlicy wiejskiej odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Otworzył je prezes Ryszard Obst witając wszystkich przybyłych i przekazując prowadzenie posiadającej w tym zakresie wieloletnie doświadczenie Ewie Szatkowskiej. Obrady przebiegły sprawnie i rzeczowo, a absolutorium o dla zarządu, o które w imieniu komisji rewizyjnej wystąpił jej przewodniczący Piotr Wenc, przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 33 głosujących. W dyskusji najczęściej poruszanym tematem była konieczność zakupu nowego samochodu bojowego, gdyż obecny, 23-letni, nie jest już w stanie wykonywać wszystkich zadań, jakie spoczywają na straży tak prężnie działającej i mającej pod opieką spory obszar.

Poza członkami jednostki w zebraniu wzięli udział druhowie z aktywnej młodzieżowej drużyny pożarniczej i zaproszeni goście, wśród których buli burmistrz Bogusław Janus, przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Hinz, dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska, przedszkola Małgorzata Bartkowiak, sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska i gminny radny Adam Jóźwiak, Goście zgodnie dziękowali strażakom za ich poświęcenie, działania na rzecz bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego i całoroczną współpracę. Komendant powiatowy PSP Sławomir Zdrenka podkreślił, że druhowie z Parkowa są na zaszczytnym czwartym miejscu w powiecie pod względem ilości interwencji. Podzielił się też interesującą informacją, że tegoroczne powiatowe obchody dnia strażaka mają według planów odbyć się z wielką pompą na obornickim rynku. 

Miłym akcentem spotkania było wręczenie druhom zaświadczeń o ukończeniu różnego rodzaju kursów podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności, a jeszcze milszym przekazanie jednostce  i poświęcenie nowoczesnego sprzętu do ratownictwa technicznego. Sprzęt warty jest w sumie 44 tys. zł, z czego 30 tys. przekazał KSRG, po 5 tys. gmina Rogoźno i firma Dendro, i wreszcie 4 tys. pochodziły z własnych funduszy jednostki. Na zestaw składają się nożyce, pompa hydrauliczna z agregatem, komplet węży, zabezpieczenie przeciwko wystrzałowi poduszki powietrznej, wycinarka do szyb i 10 sztuk specjalnych klinów. W bieżącym roku jednostka będzie starała się jeszcze o zakup uzupełniających zestaw rozpieraków wartych 16 tys. zł, aby móc kompleksowo udzielać pomocy ofiarom wypadków drogowych, których biorąc pod uwagę krajową 11-tkę, jest tutaj niemało. 

Dodatkowo strażacy otrzymali z KSRG prawie 5 tys. zł, za które zakupili wyposażenie bojowe – rękawice, buty, kominiarki i latarkę. 

Gdy zebranie dobiegło końca, strażacy zasiedli do wspólnego poczęstunku, uszczęśliwieni faktem, że teraz ich potężnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie i życie ofiar wypadków będzie nowoczesna technologia.

Podobne artykuły