Nowy kłopot gminy

GMINA OBORNIKI. Od 1 stycznia gmina przejęła od powiatu zadania wspierania rodzin i stanowienie pieczy rodzicielskiej.

Według dyrektor GOPS Hanny Hiat – konieczne będzie zatrudnienie asystentów rodziny patologicznej, by nie było potrzeby odbierania dzieci. Gmina będzie też partycypować w kosztach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Będzie pokrywać tegoż koszty i to od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim roku. Państwo ma co prawda na ten cel ponad 60 mln złotych, ale zdaniem Hanny Hniat – to decydowanie nie wystarczy i zajdzie potrzeba finansowania tych zadań z budżetu GOPS, czyli gminy.

Już na początku zmian jedno z odebranych w tym roku dzieci zostanie wysłane do Jarocina, do placówki opiekuńczej, a gmina do tego dopłaci. Na pociechę warto stwierdzić, że odbieranie dzieci w gminie Oborniki jest rzadkością, a jedynie w gminie Rogoźno problemem. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiana ustawy boleśnie uderzy w gminne wydatki i tak już nadmiernie rozhukane.

Podobne artykuły