W Parkowie uczcili Powstańców

PARKOWO. W miniony piątek w Zespole Szkół odbyła się wieczornica upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie. Uroczystość podzielona została na dwie części. W pierwszej uczniowie odegrali przedstawienie upamiętniające Powstanie, druga poświęcona została powstańcom z Ziemi Rogozińskiej. Uczniowie nie żyją z dnia na dzień, ale szukają swoich korzeni. Wieczornice są potrzebne. Budują w młodych ludziach odpowiednie wartości – tymi słowami dyrektor Maria Cisowska uzasadniła potrzebę tego typu uroczystości. 

Przedstawienie rozpoczęło się od strajku szkolnego we Wrześni. Dalej ukazywało spotkanie z Ignacym Paderewskim, podczas którego uczniowie uświadomili sobie potrzebę powstania Państwa Polskiego i walki o wolność. Kostiumy, świetna muzyka z wielu filmów wojennych, przejmująca gra aktorów – wszystko to tworzyło niepowtarzalną atmosferę.  Scena buntu w szkole, w czasie której aktorzy odmawiali „Ojcze Nasz” w języku polskim i z tego powodu byli bici oraz dręczeni przez niemieckich nauczycieli, była przepełniona tak wielkimi emocjami patriotycznymi, że widownia nie zważając, że przerywa scenę, nagrodziła wykonawców długimi oklaskami. 

Na sali wśród zaproszonych gości znaleźli się przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Hinz, radni, sołtysi Parkowa i Jaracza, księża proboszczowie Jan Andrzejewski i Wojciech Ren oraz znawcy historii, między innymi dr Marek Mikołajczak z Instytutu Historii UAM.

Były obecne również rodziny Powstańców Wielkopolskich –  Wojciecha Chwiałkowskiego, Michała Frieske i Wiesława Marszała. Ich biografie zostały przedstawiona przez  wnuków i dzieci. 

Pod Krzyżem Powstańczym delegacje rodzin poległych, przedstawiciele szkoły i samorządu rogozińskiego złożyli znicze i kwiaty. Śpiewniki patriotyczne leżały na pięknie udekorowanych stołach, sala oświetlona została świecami a na ścianach wisiały prace plastyczne tematycznie związane z Powstaniem. Rysunki zostały wykonane przez uczniów a jury wybrało wśród dziesiątek prac tą najlepszą. Był nim rysunek wykonany przez Martynę Soloch. 

Na zakończenie wieczornicy wszyscy zaśpiewali pieśni patriotyczne, a po uzyskaniu piątkowej dyspensy od ks. proboszcza Jana Andrzejewskiego rozpoczęto posiłek, podczas którego żarliwe i długo dyskutowano na temat pięknie przygotowanej wieczornicy powstańczej.

Podobne artykuły