Stąd jestem

GMINA OBORNIKI. Już po raz czwarty Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „Stąd jestem – to moja mała Ojczyzna”. W pierwszej edycji uczestniczyły tylko placówki oświatowe z gminy Oborniki. Popularność, z jaką spotkał się pomysł, zachęciła Towarzystwo do zaproponowania udziału w nim placówkom oświatowym również z terenu powiatu obornickiego. I w takiej formule projekt realizowany jest od trzech lat. Celem jest rozwijanie patriotyzmu lokalnego, podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości, integracji rodzinnej i lokalnej. W czwartej edycji Towarzystwo zaprasza do udziału również osoby dorosłe, które widzą wokół siebie nie tylko dziurę w drodze, ale też piękno otoczenia, widzą ludzi którzy coś zrobili lub robią dla Ziemi Obornickiej i potrafią to opisać, stworzyć pracę plastyczną, filmową czy multimedialną. Uroczyste zakończenie IV edycji i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie trwania Dni Obornik 2012.

Podobne artykuły