Spotkanie noworoczne w Społem

OBORNIKI. Od wielu lat członkowie spółdzielni Społem, w większości osoby w statecznym wieku, spotykają się przed  świętami gwiazdkowymi na wspólnym posiłku. Dla wielu członków mających nierzadko już problemy ze swobodnym poruszaniem jest to jedyna okazja spędzenia czasu z dawnymi współpracownikami, koleżankami i kolegami. Spółdzielnia nie prowadzi już działalności produkcyjnej ani handlowej. Obiekty wybudowane w czasie PRL pozwalają spółdzielni istnieć dzięki umiejętnemu nimi gospodarowaniu. Corocznie część dochodów przeznaczana jest na unowocześnianie stanu posiadania. Wystarcza też na wypłatę dywidend i organizowanie spotkań, takich jak to gwiazdkowe z poczęstunkiem i drobnymi upominkami. 

W trakcie piątkowego spotkania wyróżniono członków najstarszych wiekiem i stażem członkowskim. Nestorem okazał się Klemens Śliwiński. Najdłuższy staż w spółdzielni ma obecnie Czesława Stępińska.  Jubilaci i „trochę młodsi” osiemdziesięciolatkowie otrzymali wiązanki kwiatów i życzenia od władz spółdzielni.       

Podobne artykuły