Opozycja nalega na przebudowę dróg

GMINA OBORNIKI. Korzystając z faktu tworzenia budżetu gminy na rok przyszły radna Anna Rydzewska zaproponowała, żeby przebudować wreszcie ulicę Żernicką w Rożnowie. – Jest ona połączeniem Żernik z Rożnowem i dalej ze szkołą a także Obornikami. Są już tam pod nią media. Ulica była już zaplanowana do przebudowy rok temu, ale burmistrz Szrama wyciął ją z planów. I teraz nie ma szans jej remontu, bo większość z w komisji była przeciw. 

Anna Rydzewska dodała jeszcze: proszę spojrzeć na tę propozycję rzeczowo, a nie politycznie. Ostatecznie na komisji rady rajcy Drewicz, Dziarmaga i Mańczak byli przeciw i propozycja upadła.

Była burmistrz zaproponowała także przebudowę ulic Szymanowskiego od Sosnowej w Kowanówku do Leśnej w Rożnowie, łączącej obie te wsie. Dalej Grzybową i Modrzewiowa w Kowanówku, których remont był planowany na ten rok. Ponadto dokończenie drogi w Uścikówcu, bo jest już projekt i wykonane są dwa etapy, drogi w Łukowie przy cmentarzu, gdzie rolnicy toną po opadach nie mogąc dotrzeć z mlekiem do skupu. Prosiła też o budowę ulic Waryńskiego na Bielawach i Daszyńskiego. 

Podobnie do Rydzewskiej wniosła komisja rolnictwa, w której zasiada radny Bogdan Bukowski. Komisja wnioskowała o przebudowę ulic w Kowanówku (Jaśminowa), na Bielawach (Topolowa, Klonowa, Jaworowa i Dąbrowskiego). Na ten cel miały być przeznaczone środki zaplanowane wcześniej na przebudowę ulic osiedlowych w Objezierzu, które nie są własnością gminy. 

Przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej, obradując nad tymi propozycjami, wnioski odrzucili. Ostatnią szansą dla wymienionych dróg i ulic będzie sesja rady miejskiej, choć współpracujący z burmistrzem radni PO, PiS i SLD (słynni już z podwyższania podatków) mogą być przeciw, jeżeli i Szrama będzie przeciw. 

Podobne artykuły