Tablica przy kościele

RYCZYWÓŁ. Obok dawnego kościoła ewangelickiego stanęła pierwsza w gminie Ryczywół tablica promocyjno-turystyczna dotycząca zabytku. 

Informacja jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Mieszkańcy i turyści mogą się dowiedzieć o historii tego unikatowego obiektu. Ustawienie tablicy było ukoronowaniem działań z roku 2011, których ostatecznym celem w kolejnych latach będzie rewitalizacja zabytku i stworzenie miejsca estetycznego i funkcjonalnego dla lokalnej społeczności. Inicjatywę podjął miejscowy historyk dr Robert Zimny, który pozyskał sponsora w osobie Pawła Rydzewskiego z firmy Sttudio Manix. Za zgodą starosty Olejnika zarząd dróg powiatowych wykonał stelaż i zamontował tablicę w miejscu ustalonym z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Podobne artykuły