Niespełniona obietnica – nadal rozkopane ulice

OBORNIKI. Udzielając naszej gazecie informacji burmistrz Tomasz Szrama twierdził, iż do końca listopada zostaną zakończona wszelkie prace związane z kanalizacja centrum Obornik. Potraktowaliśmy wypowiedź ojca miasta poważnie i ją opublikowaliśmy na naszych łamach. Niestety, jest już grudzień a końca prac nie widać. Poryta Szpitalna grozi uszkodzeniem samochodów a ul. ks Szymańskiego ma wciąż nieczynną cześć jednego pasa, co zdecydowanie utrudnia skręt w lewo. 

Ponadto radny Bogdan Bukowski przypomniał, że wciąż nie powróciły jeszcze w pobliże szkół zakupione przez gminę specjalne oznaczenie przejść dla pieszych, znacznie podnoszące bezpieczeństwo. Zdemontowane przy kanalizowaniu spoczywają gdzieś w magazynach zamiast strzec bezpieczeństwa uczniów. 

Czy wykopki na ulicach Obornik skończą się  przed mrozami, czy też zostaną przedłużone do wiosny, tego nie wiemy.

Podobne artykuły