Jubileusz 50-lecia małżeństwa

OBORNIKI. 2 grudnia swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło pięć par. Tego dnia świętowali państwo Wanda i Czesław Dubiszowie, Janina i Zygmunt Kijkowie, Czesława i Jerzy Kubiakowie, Daniela i Marian Szwedowie oraz Wanda i Stefan Zielińscy.

W imieniu Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, okolicznościowe medale wręczał burmistrz Obornik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilatom Złotych Godów towarzyszyły w urzędzie miejskim rodziny i przyjaciele, którzy odśpiewali „Sto lat”. Było moc życzeń i moc gratulacji a na koniec wspólna fotografia.

Podobne artykuły