Zakazane piosenki

PARKOWO. Od otwarcia dwóch wystaw rozpoczął się w miniony czwartek niezwykły wieczór w Zespole Szkół.  Pierwsza to  „Znani mieszkańcy parkowskiej ziemi”, poświęcona rodzinie Brancewiczów oraz byłemu dyrektorowi szkoły Zbigniewowi Szatkowskiemu. Część wystawy poświęcona rodzinie Brancewiczów, której losy są egzemplifikacją losów tysięcy rodzin dotkniętych skutkami paktu Ribbentropp-Mołotow. O drodze jaką przebyła Emilia Brancewicz ze swoimi córkami we wzruszający sposób podzieliła się wspomnieniami  jedna z jej córek Regina Grzebyta. Wśród gości była również druga córka Emilii Antonina Brancewicz.   „Nauczyciel” to tytuł drugiej wystawy poświęconej byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parkowie Zbigniewowi Szatkowskiemu. Człowiekowi, który jak nikt inny przysłużył się do rozwoju parkowskiej szkoły. To dzięki inicjatywie Szatkowskiego szkoła nosi imię Józefa Wybickiego, to dzięki niemu przez wiele lat nie tylko szkoła, ale i cała społeczność parkowska była zaangażowana w setki inicjatyw. Postać  Zbigniewa Szatkowskiego przedstawił jego syn Adam Szatkowski.  

Drugą część wieczoru, odbyła się w wspaniale udekorowanej sali gimnastycznej oświetlonej jedynie przez płonące światła świec. Tematem przewodnim występu były „Zakazane Piosenki”. Koncert prowadzili  Ewelina Baranowska oraz Krzysztof  Działo opowiadając w interesujący sposób  o historii powstania piosenek oraz dzieląc się ze słuchaczami licznymi ciekawostkami dotyczącymi kolejnych utworów. Patriotyczny duch był odczuwalny na widowni jak i na scenie. Słuchający występu często przyłączali się do śpiewu, nagradzając występujących owacjami na stojąco.

Podobne artykuły