Kompromis przy ustalaniu podatku rolnego

RYCZYWÓŁ. Rolnicza gmina do zamożnych nie należy. Dla władz ważny jest dochód z podatków, a dla rolników niski podatek. W minionym roku rada gminy ustaliła cenę kwintala żyta jako podstawę do wyliczenia podatku na 35 złotych. W tym roku wójt zaproponował podniesienie tej ceny do 50 złotych. 

Nie wyraziła na to zgody komisja rolnictwa a radny Lijewski zaproponował 45 złotych jako cenę ostateczną. Na tyle też wyraziła zgodę rada gminy. – Gdyby przeszła propozycja wójta w gminie byłoby o 100 tysięcy więcej – zgodził się z naszym wyliczeniem wójt Jerzy Gacek. Po chwili jednak dodał nie kryjąc zadowolenia: jednak dzięki cenie 45 złotych i tak wpłynie dodatkowe 200 tysięcy.  

Taki układ można śmiało nazwać kompromisem. Zadowoleni byli radni i zadowolona była władza. Teraz kolej na rolników, którzy będą musieli zapłacić. Czy i oni będą zadowoleni?

Podobne artykuły