Zalało u babci

OBORNIKI. Ulewny deszcz zalał Dom Dziennego Pobytu "U Babci" należący do Ośrodka Pomocy Społecznej. Konieczny jest remont budynku przy ulicy Szpitalnej. Już zaplanowano na ten cel 35 tysięcy złotych. Jak się okazało, zawinił nienależycie funkcjonujący odpływ i trzeba go będzie przebudować. 

Podobne artykuły