Dodatkowe dochody

GMINA OBORNIKI. O 270 tys., w tym 2 tysiące złotych pochodzących z mandatów nałożonych na osoby fizyczne przez straż miejską, wzrosły dochody gminy. Zmniejszyło to nieco deficyt. 100 tys. zł wpłynie za zajęcie pasa drogowego w związku z robotami kanalizacyjnymi. Wpływa też więcej pieniędzy za zaległe czynsze od czasu, gdy w ubiegłym roku gmina przejęła od PGKiM ściąganie tych należności. Sa to jednak dodatkowe dochody gminy płynące nierzadko wprost z kieszeni jej mieszkańców.

Podobne artykuły