Ryczywolska prezentacja

RYCZYWÓŁ. Ośmioosobowa grupa emerytów z ryczywolskiego koła PZERiI na czele z prezesem Ryszardem Kienitzem wyjechała do Piły, aby wziąć udział w odbywających się w miejscowym domu kultury XII Prezentacjach Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. W tym wyjątkowym święcie emerytów z całego okręgu pilskiego uczestniczyło około 400 wystawców przybyłych z siedmiu powiatów.  

Ryczywolanie spędzili aktywny dzień pełen wrażeń. Ponadto za swoje prace otrzymali puchar, dyplomy i nagrodę, która z pewnością będzie niezwykle przydatna w działalności koła, a mianowicie kolorową drukarkę ufundowaną przez posła Romualda Ajchlera.

Podobne artykuły