Boisko przy stadionie

OBJEZIERZE. W gminie Oborniki jest ponad 40 wsi sołeckich. Tylko nieliczne mają jakieś boisko, a takie z prawdziwego zdarzenia mają jedynie dwie wsie. Wyjątkiem jest Objezierze. 

Jest tam stadion, boisko z twardą nawierzchnią, boisko szkolne i sala sportowa. Teraz na powstać tam jeszcze boisko wielofunkcyjne typu orlik. Trudno nazwać sprawiedliwym tak nierówne traktowanie obornickich wsi. Dzięki zabiegom politycznym radnego z Objezierza niebawem rozpocznie się budowa kolejnego zespołu boisk sportowych. Oprócz boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej powstaną tam też boiska wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno szatniowe. Koszt obiektu może przekroczyć nawet mln złotych a rząd dołoży dofinansowanie zaledwie 1/3 tej kwoty. Resztę zapłacą podatnicy, również z sołectw pominiętych w inwestycjach sportowo rekreacyjnych. 

Gdy poprzednie władze budowały pierwszego orlika, zadbały przynajmniej o to, by dostęp do niego był możliwie najszerszy. Obecne władze lokalizując boiska we wsi, nie posiadającej nawet dobrego dojazdu dostęp ten utrudnią i to zwłaszcza niezmotoryzowanej młodzieży zapewniając niemal wyłączność korzystania z boisk lokalnemu klubowi piłkarskiemu prowadzonemu przez wspomnianego radnego. Czy to jest uczciwe i gospodarne? Na to pytanie odpowiedź znajdą sami czytelnicy.

Podobne artykuły