W rocznicę wojny

OBORNIKI. Z okazji 72 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej władze samorządowe i przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Osób Represjonowanych uczciły chwilą zadumy bolesną kartę polskiej historii. W hołdzie poległym złożoo wiązanki kwiatów przy pomnikach Bohaterów II Wojny Światowej oraz Powstańców Wielkopolskich.

Podobne artykuły