Rogoźno dopłaci a gimnazjum zniknie

ROGOŹNO. Po długich sporach dotyczących kosztów utrzymania gminnego gimnazjum w budynku podległej powiatowi szkoły im. Cegielskiego w Rogoźnie staroście Olejnikowi udało się wreszcie porozumieć z burmistrzem Janusem w kwestii zwiększenia dopłaty do placówki oświatowej. Od roku 2012 będzie gmina partycypować w kosztach utrzymania gimnazjum w zespole szkół dopłacając 110 tys. złotych, jako zaspokojenie roszczeń powiatu. 

Będzie to więcej niż w czasach od roku 2000, gdy gmina przekazywała na placówkę jedynie należną dotację. Jednak gimnazjum będzie funkcjonować jedynie do końca roku szkolnego 2014 a przez ostatnie dwa lata nie będzie w nim żadnych naborów. W ten sposób gimnazjum wygaśnie samoistnie.

– Porozumienie rodziło się w bólach, ale się urodziło – powiedział starosta dziękując burmistrzowi Rogoźna za współpracę. Dodał też, że powiat zobowiązał się, że nigdy już nie będzie prywatnego gimnazjum w zespole szkół.

Podobne artykuły