Pieniądze dla Kowanówka

KOWANÓWKO. Od dawna wiadomo, że szkoła w Kowanówku potrzebuje remontu a szczególnie zniesienia w niej barier architektonicznych. Walczył o to jeszcze były wicestarosta Kazimierz Zieliński. Były już nawet na ten cel środki z województwa w kwocie 50 tysięcy, ale były starosta Wańkowicz ich nie wykorzystał. W tym roku udało się pozyskać je po raz drugi. Jak powiedział starosta Olejnik – otrzymaliśmy środki w kwocie blisko 40 tysięcy złotych a z naszym wkładem będzie prawie 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na roboty remontowe i adaptacyjne w szkole specjalnej w Kowanówku. Jak zdołaliśmy się dowiedzieć, priorytetem będzie nareszcie zapewnienie niepełnosprawnym uczniom na wózkach dotarcie do pomieszczeń szkoły.

Podobne artykuły