Gmina dofinansuje nowe prywatne gimnazjum

OBORNIKI. W związku z powołaniem w należącym do powiatu liceum prywatnego gimnazjum, radny Andrzej Ilski oświadczył podczas ostatniej sesji rady miejskiej, iż jest przeciw przekazywaniu środków na takie szkoły niepubliczne. Wskazał na fakt, iż społeczne gimnazjum goszczące w liceum ogólnokształcącym uszczupla moim zdaniem oświatę gminną. 

Jeden z radnych koalicji słusznie zwrócił mu uwagę, że zgodnie z prawem gmina nie może zablokować powstawania takich szkół i dotacje musi przekazać. Poparł go dobrze znający system oświaty Paweł Drewicz. – Jest to korzystne dla gminy, bo przekazujemy 100% subwencji a utrzymanie naszych szkół a kosztuje to znacznie drożej. Kierownik Mączyński dodał: nawet 150%. Głos zabrała też Anna Rydzewska:  jeśli wyłączamy pewną grupę uczniów ze szkoły, to koszty stałe zostają bez zmian i to uszczupla nasze środki. Radny Ciszak zapytał o dowozy do tych szkół, lecz odpowiedzi nie uzyskał. 

Mączyński potwierdził, iż gmina nie może odmówić przekazanie dotacji, skoro zgodziła się na powstanie placówki. Ostatecznie rada była za przekazaniem środków na nowe gimnazjum Ilski był przeciw, a Irena Magdziarek wstrzymała się od głosu.

Podobne artykuły