Dzień seniora z urodzinami

KOWANÓWKO. W minioną sobotę sołtys Ewa Kaźmierczak wraz z radą sołecką wsi Kowanówko zorganizowała tradycyjny dzień seniora. Do świetlicy wiejskiej przybyło ok. 40 osób w jesieni życia, by wspólnie spędzić czas przy kawie, cieście i sąsiedzkich rozmowach.

Była muzyka i wiele serdeczności. Rozmawiano o sprawach dnia codziennego, trochę o zdrowiu, nieco o polityce, ale najczęściej o nadchodzącej zimie wróżąc, jaka ona będzie. Na początku imprezy wszyscy zgromadzeni odśpiewali 100 lat pani Jadwidze Nowak, obchodzącej tego dnia swoje 80 urodziny. Jubilatka otrzymała kwiaty i wysłuchała wielu życzeń. Wieczór minął w pogodnej atmosferze i trwał aż do nocy. – Warto organizować takie spotkania – powiedziała nam jedna w pań – bo życie w samotności doskwiera. 

Podobne artykuły