Zadłużenie Obornik rośnie

OBORNIKI.  – Na koniec 2010 roku deficyt gminy wyniósł ponad 16 mln. Łącznie zobowiązania wyniosły ponad 18 mln. Jako gmina wciąż jesteśmy na bezpiecznym poziomie. Prognozuję, że zadłużenie gminy na koniec bieżącego roku sięgnie ponad 40% i wtedy będzie trudniejsza sytuacja – ostrzegła Tomasza Szramę skarbnik Obornik Joanna Kus Gzyl. 

W innym miejscu oświadczyła: nasz deficyt wychodzi na poziomie 17 milionów, a do tego dochodzą sprawy, na które też nie mamy pokrycia, to nasze zadłużenie wyniesie ponad 30 mln, a to 37,5%. Jest to w mojej ocenie górna granica, której nie powinniśmy przekraczać.

Podobne artykuły