Szrama: nie zdymisjonowałem Lecha Farona

OBORNIKI. 5 kwietnia burmistrz Tomasz Szrama wysłał do nas pismo, z którego zdaje się wynikać, że do tego czasu nie zwolnił dyrektora OOK Lecha Farona. W artykule, który ukazał się zarówno w wydaniu internetowym Gazety nr 685 w dniu 6 marca 2011 r. pod tytułem „Szrama odwołał Lecha Farona”, jak również pod tym samym tytułem w wydaniu papierowym, zawarto informację, iż „burmistrz Tomasz Szrama zdymisjonował dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury Lecha Farona”. W rzeczywistości na dzień 6 marca 2011 r. Lech Faron nie został zdymisjonowany, a od dnia 01.02.2011r. korzysta ze zwolnienia chorobowego. Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania, może zostać odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał, w każdym czasie bez podania przyczyny. W artykule, który ukazał się zarówno w internetowym wydaniu Gazety nr 686 w dniu 13 marca 2011 r. pod tytułem „Nadszedł czas rozliczeń w Obornikach”, jak również pod takim samym tytułem w wydaniu papierowym, zawarto informację, iż „(…) burmistrz Tomasz Szrama poczynił nieodwołalne kroki ku zwolnieniu z pracy długoletniego dyrektora OOK Lecha Farona”. Prawdą jest natomiast, że został ogłoszony konkurs na stanowisko nowego dyrektora OOK, w którym może wziąć udział każdy zainteresowany spełniający określone wymogi. Ewentualne odwołanie dotychczasowego dyrektora wynikać będzie natomiast z rzetelnej oceny jego dotychczasowej pracy na zajmowanym stanowisku, a nie będzie rezultatem „namowy i starań” doradcy Nowackiego. 

Z tej informacji można więc odczytać, że 5 kwietnia Obornicki Ośrodek Kultury miał dwóch dyrektorów, Farona i Krasickiego, gdyż tego dnia burmistrz pisze o „ewentualnym odwołaniu” Farona.

Podobne artykuły