Powiatowe drogi gminom

POWIAT OBORNICKI. . Jeśli gminy przejmą od nas drogi, to kiedyś tam je w końcu wyremontują. Jeśli nie przejmą, to drogi te nigdy nie zostaną przebudowane. Co jest więc lepsze dla mieszkańców powiatu? – zapytał naszą redakcję wicestarosta Andrzej Okpisz. 

Szukając odpowiedzi na pytanie wicestarosty ustaliliśmy, że mieszkańcy nie dzielą dróg na gminne i powiatowe, lecz na przejezdne i nieprzejezdne. Tych gorszych jest zdecydowanie najwięcej i jest im obojętne, kto je naprawi. Ważne jest by to zrobił możliwie szybko.  

Podobne artykuły